Services – Apotheek Kouwenhoven – Leeuwarden

Apotheek Kouwenhoven

Als apotheek streven wij naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Zo hebben we een eigen bezorgservice voor mensen die slecht ter been zijn en een aparte spreekruimte voor persoonlijke gesprekken.

Op deze site vindt u meer informatie over onze apotheek. Met vragen kunt u ons altijd mailen. Maar u kunt natuurlijk ook even bellen of langskomen. Wij zijn u graag van dienst.

Services

Informatie over de dienstverlening van de apotheek

Op deze pagina vindt u informatie over het zorgaanbod van onze apotheek, met de nadruk op de online zorg.

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zonodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.
Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan de patiënt. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.
De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Toestemming geven

Geeft u ons toestemming voor het delen van uw medicatie-gegevens met andere zorgverleners? Via deze link kun u er meer over lezen en het snel en gemakkelijk regelen.

Ander doosje?

Het kan zijn dat uw geneesmiddelen er anders uit zien of van een andere fabrikant zijn dan u voorheen had. Dit kan meerdere oorzaken hebben: Leveringsproblemen of het product is uit de handel, onze groothandel heeft een assortimentswijziging doorgevoerd, het middels is nu onder de werkzame stofnaam op de markt of uw zorgverzekeraar vergoedt van dit geneesmiddel alleen een bepaalde fabrikant of het goedkoopste merk (voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw verzekeraar).

We verzoeken al onze klanten om bij iedere levering goed te kijken of het een andere fabrikant betreft. We stoppen met het meeleveren van de wijzigingsbriefjes.

Zorgvragen

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt goed begeleid wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: telefonisch, per e-mail en persoonlijk contact in de apotheek.
Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.
In onze apotheek is ook een aparte spreekkamer ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties.

Beantwoording van electronische vragen:

Via deze website en via de e-mail kunnen ook vragen gesteld worden. De apotheker zal bij onduidelijkheden contact opnemen met de patiënt.
Vragen die via de e-mail of website binnenkomen, worden binnen een redelijke termijn behandeld. Mocht u geen antwoord hebben gekregen, neem dan contact met ons op. Er kan iets misgegaan zijn in de verbinding.

Medicijnconsult

Voor een persoonlijk medicijnconsult bent u welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy volledig te kunnen garanderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw apotheek..

Recepten

Geldig recept

Dit is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.
Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.
Veel lokale artsen faxen recepten en sturen het origineel (later) op.

Onbekende patiënten

Aangezien onze apotheek de medicatieveiligheid moet bewaken zullen onbekende patiënten:
– gevraagd worden om aanvullende informatie óf
– zullen worden doorverwezen naar een apotheek bij hen in de buurt.

Risico vervalste recepten

Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.
Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Spoedeisende recepten

Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden is in het dienstrooster aangegeven bij welke dienstdoende apotheek u terecht kunt bij u in de buurt.

Buitenlandse recepten

Deze apotheek handelt geen buitenlandse recepten af via de website. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Recepten volgens de richtlijn van de KNMG

Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Kosten en betalingswijze

Kosten online zorg- en dienstverlening

Onze apotheek brengt geen extra kosten in rekening voor online zorg- en dienstverlening.

Betalingswijze

De betalingswijze wijkt niet af van de reguliere apotheeksituatie.

Levering en bezorging van geneesmiddelen

De medicijnen kunnen worden opgehaald door de patiënt of een vertegenwoordiger of dezelfde dag worden thuisbezorgd.

Bestelt u OTC/handverkoop producten bij ons?

Vanaf €25 euro bezorgen wij uw bestelling GRATIS bij u thuis!

Ook bestellingen tot €25 euro bezorgen wij graag bij u thuis. De bezorgkosten zijn dan slechts €2,50.

** Kunt u uw bestelling niet afhalen tijdens de openingstijden van de apotheek? Dan bieden we naast thuisbezorging nog tal van andere afhaalopties. Lees meer op deze pagina onder ‘Overzicht afhaalpunten en medicijnkluizen’.

** Voor bezorging van geneesmiddelen die receptplichtig zijn brengen wij geen kosten in rekening. Deze bezorgservice is uitsluitend bedoeld voor cliënten die slecht ter been zijn. **

Bezorging

Als u gebruik wilt maken van onze bezorgservice, dan kunt u contact opnemen met onze apotheek. Onze apotheek voldoet aan alle eisen die aan het bezorgen van geneesmiddelen worden gesteld.

Spoedeisende medicatie

Spoedeisende medicijnen kunnen direct worden afgehaald bij onze apotheek of buiten de openingstijden bij de Poliklinische Apotheek Leeuwarden.

Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
Tel. 058-2861313

Locatie
In MCL naast hoofdingang

Openingstijden
Op werkdagen van 8.00-21.00 uur

‘s Avonds na 21.00 uur en op zondag alleen voor spoedgevallen geopend.

Overzicht afhaalpunten en medicijnkluizen

We hebben diverse mogelijkheden voor u om (buiten onze openingstijden) medicatie op te halen:

Apotheek Kouwenhoven biedt de mogelijkheid om uw geneesmiddelen veilig en eenvoudig 24 uur per dag op te halen zonder tussenkomst van één van onze medewerkers. Zodra uw (herhaal)recept voor u klaar staat in de Medicijnkluis, ontvangt u een elektronisch afhaalbericht van ons met daarin een afhaalcode. Met deze afhaalcode kunt u uw geneesmiddelen zelf afhalen op een moment dat het u het beste uitkomt. U kunt een inschrijfformulier voor deze service verkrijgen aan de balie van de apotheek.

 • Er is een Medicijnkluis bij:
  • Apotheek Kouwenhoven (Spanjaardslaan 160)
  • Apotheek Boiten aan het Cambuurplein (Coopmansstraat 30)
  • Jumbo Johannes Kolfplein (Johannes Kolfplein 1)
 • We hebben een afgiftepunt bij:
  • Jumbo Zuiderburen (Els Boek, Kruisdobbe 4), open ma t/m za 8.00 – 20.00 uur en zo 12.00 – 18.00 uur
  • Techumerpleats Gezondheidscentrum (Molkenkelder 2), open ma t/m vr 16:00 – 17:00 uur
  • Supermarkt Centerrr te Wirdum (Greate Buorren 9), open ma t/m vr 8.30- 18.00 uur en za 08.30 – 16.00 uur
  • Supermarkt Poiesz te Mantgum (De Dobbe 1), open ma, di, woe 08.00 – 20.00 uur, do en vr 08.00 – 21.00 uur, za 08.00 – 20.00 uur en zo 12.00 – 18.00 uur

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

Norm en richtlijn

Onze apotheek werkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
Binnen de NAN is voor online dienstverlening een speciale richtlijn ontwikkeld: ‘Online farmaceutische zorg- en dienstverlening’ die extra normen stelt aan het online werken voor apotheken. Deze website voldoet aan deze richtlijn.
Op de KNMP-site www.knmp.nl kunt u de NAN en de richtlijn bekijken.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het opstellen van de teksten op deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de apotheker en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze teksten.