Huisregels bezoekers – Apotheek Kouwenhoven – Leeuwarden

Apotheek Kouwenhoven

Als apotheek streven wij naar de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening. Zo hebben we een eigen bezorgservice voor mensen die slecht ter been zijn en een aparte spreekruimte voor persoonlijke gesprekken.

Op deze site vindt u meer informatie over onze apotheek. Met vragen kunt u ons altijd mailen. Maar u kunt natuurlijk ook even bellen of langskomen. Wij zijn u graag van dienst.

Huisregels bezoekers

Huisregels bezoekers

Apotheken Boiten, Buitenhove en Kouwenhoven vinden het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij u met respect behandelen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers en andere bezoekers met respect behandelt en onze huisregels respecteert.

 

Voor bezoekers van onze apotheken gelden de volgende regels:

 

Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Van overige lectuur op de leestafel is dit niet de bedoeling. Bij onduidelijkheid informeert u bij één van onze medewerkers.

 

Medicijnen die uit de apotheek zijn geweest worden niet retour genomen.

 

Het is niet toegestaan in het gebouw:

  • met een huisdier binnen te komen (een hulphond uitgezonderd)
  • te roken ( geldt ook voor de e –sigaret), alcohol of drugs te gebruiken
  • dranken en etenswaren te nuttigen
  • te schelden, grove of discriminerende taal te uiten of met grote stemverheffing te spreken
  • zich agressief te gedragen
  • medewerkers en bezoekers lastig te vallen
  • foto- of filmopname te maken zonder (schriftelijke)toestemming vooraf.

Daarnaast vragen wij u om:

  • niet luid te telefoneren, doe dit bij voorkeur buiten
  • niet mobiel te telefoneren aan de balie
  • te denken aan de privacy van andere mensen, neem dus een gepaste afstand van elkaar
  • respectvol met elkaar om te gaan
  • minder valide cliënten met voorrang een zitplaats te geven.

Diefstal:

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

 

Calamiteiten:

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. In geval van agressie en geweld kan melding worden gedaan bij de politie.